Με αρθρογραφία τους σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, στελέχη της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ επιχειρούν να σπιλώσουν τα δίκαια αιτήματα των Νοσηλευτών και να διαμορφώσουν, εις βάρος τους, αρνητικό κλίμα ανάμεσα στην κοινή γνώμη. Στο σύνολο τους προβάλλουν ψευδείς ισχυρισμούς και λανθάνουσα επιχειρηματολογία ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα από τις λέξεις (ή έντεχνα πίσω από αυτές) προβάλλεται ο «φόβος» ότι η δικαίωση των αιτημάτων των Νοσηλευτών θα σημάνει την απαρχή παρόμοιων αιτημάτων από άλλες ομάδες εργαζομένων. Για αυτό το σημείο θα επανέλθω πιο κάτω συνέχεια.

 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ανάμεσα στα άλλα αιτήματα τους, οι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, ζητούν την αναβάθμιση της κλίμακας τους από την κλίμακα Α5 σε αυτή της Α8. Ανεξάρτητα από την φυσιολογικά, οικονομική διαφορά των δύο κλιμάκων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και η ποιοτική διαφορά. Η κλίμακα Α8 είναι η κατώτερη κλίμακα στην οποία απαραίτητο προσόν είναι η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημίου και τα καθήκοντα της θέσης προνοούν την ακαδημαϊκή επάρκεια σε ειδικό επιστημονικό αντικείμενο. Από την άλλη, η κλίμακα Α5 αφορά τεχνικό προσωπικό το οποίο κατέχει κατ΄ ελάχιστο αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης ενώ τα καθήκοντα τις αντίστοιχης θέσης αφορούν τεχνικές εργασίες. Οι θέσεις στη συγκεκριμένη κλίμακα είναι ελεύθερα προσβάσιμες και σε άτομα τα οποία διαθέτουν Πτυχίο Πανεπιστημίου, ωστόσο τα άτομα αυτά γνωρίζουν εκ των πρότερων ότι θεωρούνται υπερπροσοντούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα σημερινά δεδομένα, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των θέσεων Α5 του Δημοσίου είναι κατειλημμένες από Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις κατώτερες θέσεις της Κλίμακας Α2. Σε ορισμένες υπηρεσίες, τα άτομα αυτά, καλούνται πολλές φορές de facto να εφαρμόσουν και την επιστημονική τους γνώση και το κάνουν από φιλοτιμία ενώ γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση να το πράξουν. Ωστόσο, το παράδειγμα των Νοσηλευτών διαφέρει από την αυτή την κατάσταση υπαλλήλων.

Το Σχέδιο Υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Λειτουργού, που βρίσκεται σε ισχύ από το 2009 ήρθε να αντικαταστήσει το προηγούμενο Σχέδιο που αφορούσε τη θέση Νοσοκόμου. Στο νέο Σχέδιο Υπηρεσίας αναφέρεται ξεκάθαρα και σταράτα ότι οι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Νοσηλευτών σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Ανατρέχοντας κάποιος στο συγκεκριμένο Νόμο θα διαπιστώσει ότι δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν μόνο απόφοιτοι Αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Νοσηλευτικής που τα απέκτησαν με Σπουδές σε ιδρύματα της Κύπρου ή του Εξωτερικού. Είναι για αυτό ακριβώς το λόγο, που οι Νοσηλευτές που είχαν εξασφαλίσει Διπλώματα τα οποία δεν καλύπτονταν από το Νόμο, οδηγήθηκαν στη διαδικασία εξομοίωσης του Πτυχίου τους ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο ίδιο Σχέδιο Υπηρεσίας, επίσης, τα καθήκοντα που αναφέρονται περιγράφουν το Επιστημονικό αντικείμενο και την επάρκεια που μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε ένα Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής.

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι ο Νοσηλευτικός Λειτουργός γνωρίζει ότι εργοδοτείται σε ένα επάγγελμα, όπου δεν θα μπορούσε να εργαστεί αν δεν έχει εξασφαλισμένο Πτυχίο Πανεπιστημίου και που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει αυτά που αποκόμισε στις Σπουδές του. Κατ΄ επεκταση η αντίστοιχη Κλίμακα εργασίας του δεν μπορεί να είναι άλλη από την Α8. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, γνωρίζει πολύ καλά το γεγονός αυτό και πώς να μην το γνώριζε άλλωστε αφού διατηρεί ισχυρές προσβάσεις στη Δημόσια Υπηρεσία. Το παράδειγμα των Νοσηλευτικών Λειτουργών, είναι όμοιο με το παράδειγμα των Δασκάλων, οι οποίοι για τους ίδιους ακριβώς λόγους, σωστά και δίκαια αναβαθμίστηκαν στην Επιστημονική Κλίμακα πριν μερικά χρόνια.

Τα αιτήματα των Νοσηλευτών, βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τους στόχους που θέτει η Κυβέρνηση για το ευαίσθητο θέμα της Υγείας. Επίκεντρο των στόχων της Κυβέρνησης είναι η λιτότητα γεγονός που υποβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οδηγεί τα Νοσηλευτήρια στο μαρασμό και ένα βήμα πριν το ξεπούλημα τους στον ιδιωτικό τομέα σε πολύ χαμηλή τιμή. Για την κυβέρνηση και το ΔΗΣΥ, οι Νοσηλευτές πρέπει να αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό αφού αδιαφορούν τόσο για τις συνθήκες εργασίας τους αλλά δυστυχώς, αδιαφορούν και για την ποιότητα υπηρεσιών που μπορεί να παρέχονται μέσα σε τέτοιες συνθήκες.

Η κοινωνία επιβάλλεται να σταθεί συμπαραστάτης στα αιτήματα των Νοσηλευτών με κάθε τρόπο μέχρι του σημείου που η Κυβέρνηση θα αναγκαστεί να τα αποδεκτεί. Αν η Κυβέρνηση φοβάται ότι ενδεχόμενη ικανοποίηση των αιτημάτων των Νοσηλευτών θα αποτελέσει την απαρχή για νέες διεκδικήσεις από άλλα οργανωμένα σύνολα, τότε αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που θα πρέπει να ισχυροποιηθεί το κίνημα των Νοσηλευτών. Η νίκη των Νοσηλευτών θα είναι νίκη για όλη την κοινωνία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.