Monday , July 18 2016
Breaking News
Home / ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιμένει ότι η Google καταχράται τη θέση της

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιμένει ότι η Google καταχράται τη θέση της

Εξηγήσεις εκ νέου ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού από την Google και τη μητρική Alphabet για τις πρακτικές που την εμφανίζουν να καταχράται την αδιαμφισβήτητα δεσπόζουσα θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά για τη διαδικτυακή σύγκριση τιμών και τη διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ενώ η έρευνα που ξεκίνησε πριν από έξι σχεδόν χρόνια συνεχίζεται, χωρίς να απαιτείται να ολοκληρωθεί εντός κάποιου χρονικού ορίου, η Επιτροπή της οποίας ηγείται η επίτροπος Μαργκριτ Βεστάγκερ κοινοποίησε σε αμφότερες τις εταιρείες τους λόγους για τους οποίους επιμένει ότι έχουν καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση τους στους προαναφερόμενους δύο τομείς.

Τώρα, η Επιτροπή αναμένει τις απαντήσεις τους εντός 8 και 10 εβδομάδων αντίστοιχα για την υπηρεσία σύγκρισης τιμών και τις διαφημίσεις της σε δικτυακούς τόπους τρίτων (AdSense).

H αρμόδια επίτροπος δήλωσε σχετικά «Η Google έχει πλέον την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες που διατυπώνουμε σήμερα. Θα εξετάσω τα επιχειρήματά της προσεκτικά πριν αποφασίσω για την περαιτέρω πορεία των δύο υποθέσεων. Αλλά, εάν οι έρευνες μας καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή έχει καθήκον να αναλάβει δράση με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και του θεμιτού ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές.»

Σύγκριση τιμών
Η Επιτροπή συμπληρώνει στα πρώτα συμπεράσματά της –κοινοποίηση αιτιάσεων που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015 και την απάντηση της Google τον Σεπτέμβριο του 2015- ως απόδειξη μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η Google ευνοεί τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών εις βάρος των υπηρεσιών των ανταγωνιστών της, τις επιπτώσεις από πλευράς κυκλοφορίας της εμφάνισης ενός ιστοτόπου σε περίοπτη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, και τις εξελίξεις από πλευράς κυκλοφορίας στην υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Google σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι οι χρήστες δεν λαμβάνουν απαραιτήτως τα πλέον συναφή αποτελέσματα ως απάντηση στο αίτημα αναζήτησής τους, πράγμα που αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών και αποτελεί τροχοπέδη στην καινοτομία.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε επισταμένως το επιχείρημα της Google ότι οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών δεν θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχουν εμπορικές πλατφόρμες, όπως η Amazon και η eBay. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και οι εμπορικές πλατφόρμες ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, με τη σημερινή συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων διαπιστώνεται ότι, ακόμη και αν οι εμπορικές πλατφόρμες περιλαμβάνονται στην αγορά που θίγεται από τις πρακτικές της Google, οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών αποτελούν σημαντικό μέρος της εν λόγω αγοράς και η συμπεριφορά της Google έχει αποδυναμώσει ή ακόμα και περιθωριοποιήσει τον ανταγωνισμό από τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της.

Με την αποστολή συμπληρωματικής κοινοποίησης αιτιάσεων, η Επιτροπή υπεραμύνεται του προκαταρκτικού συμπεράσματός της, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το δικαίωμα υπεράσπισης της Google, δίνοντάς της την ευκαιρία να απαντήσει επίσημα στα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Η Google και η Alphabet έχουν στη διάθεσή τους 8 εβδομάδες για να απαντήσουν στη συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων.

AdSense

Η Επιτροπή απέστειλε επίσης κοινοποίηση αιτιάσεων στη Google σχετικά με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η εταιρεία όσον αφορά τη δυνατότητα ορισμένων ιστοτόπων τρίτων μερών να εμφανίζουν διαφημίσεις αναζήτησης των ανταγωνιστών της Google.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η οποία παρατίθεται στη σημερινή κοινοποίηση αιτιάσεων, είναι ότι οι εν λόγω πρακτικές επέτρεψαν στη Google να προστατεύει τη δεσπόζουσα θέση της στις διαδικτυακές διαφημίσεις αναζήτησης. Η Google έχει παρεμποδίσει τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων και άλλων παρόχων υπηρεσιών αναζήτησης και διαδικτυακών πλατφορμών διαφημίσεων, να εισέλθουν και να αναπτυχθούν σε αυτόν τον σημαντικό από εμπορική άποψη τομέα.

Η Google τοποθετεί διαφημίσεις αναζήτησης απευθείας στον δικτυακό τόπο αναζήτησης της Google, αλλά και ως διαμεσολαβητής σε σάτι τρίτων μέσω της δικής της πλατφόρμας, της «AdSense for Search». Αυτές περιλαμβάνουν σάτι διαδικτυακών λιανοπωλητών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και εφημερίδων. Οι ιστότοποι περιλαμβάνουν πεδίο αναζήτησης που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει αίτημα αναζήτησης, εκτός από τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται επίσης και διαφημίσεις αναζήτησης. Αν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση αναζήτησης, τόσο η Google όσο και το τρίτο μέρος λαμβάνουν προμήθεια.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά διαμεσολάβησης διαφημίσεων αναζήτησης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με μερίδιο αγοράς περίπου 80% κατά την τελευταία δεκαετία.

Μεγάλο μέρος των εσόδων της Google από τη διαμεσολάβηση διαφημίσεων αναζήτησης προέρχεται από συμφωνίες της με περιορισμένο αριθμό ισχυρών τρίτων μερών, των επονομαζόμενων «άμεσων εταίρων». Η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της διότι στις εν λόγω συμφωνίες με τους άμεσους εταίρους, η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ επιβάλλοντας τους ακόλουθους όρους:

  • Αποκλειστικότητα: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να μην προμηθεύονται διαφημίσεις αναζήτησης από τους ανταγωνιστές της Google.
  • Τοποθέτηση σε περίοπτη θέση ελάχιστου αριθμού διαφημίσεων αναζήτησης της Google: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να λαμβάνουν ελάχιστο αριθμό διαφημίσεων αναζήτησης από την Google και να τοποθετούν τις διαφημίσεις αναζήτησης της Google στην πλέον εμφανή θέση των οικείων ιστοσελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιπλέον, ανταγωνιστικές διαφημίσεις αναζήτησης δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τις διαφημίσεις αναζήτησης της Google ή δίπλα σε αυτές.
  • Δικαίωμα να επιτρέπονται οι ανταγωνιστικές διαφημίσεις: απαίτηση από τα τρίτα μέρη να εξασφαλίζουν την έγκριση της Google πριν προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση των ανταγωνιστικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προκαταρκτική άποψη ότι οι πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και δέκα χρόνια, παρακωλύουν τον ανταγωνισμό σε αυτή την σημαντική από εμπορική άποψη αγορά.

Η κοινοποίηση αιτιάσεων καταδικάζει την πρακτική αποκλειστικότητας που ισχύει από το 2006. Η εν λόγω πρακτική αντικαταστάθηκε σταδιακά από το 2009 στις περισσότερες συμβάσεις από την απαίτηση της τοποθέτησης σε περίοπτη θέση/ της τοποθέτησης ελάχιστου αριθμού διαφημίσεων και το δικαίωμα της Google να δίνει την έγκρισή της για τη δημοσίευση ανταγωνιστικών διαφημίσεων.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν τεχνητά μειώσει τις επιλογές και καταπνίξει την καινοτομία στην αγορά όλο αυτό το διάστημα. Επίσης, οι πρακτικές αυτές έχουν μειώσει τεχνητά τις ευκαιρίες των ανταγωνιστών της Google στην εν λόγω σημαντική από εμπορικής πλευράς αγορά και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα των ιστοτόπων τρίτων μερών να επενδύουν στην παροχή επιλογών και καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στο πλαίσιο των αντιμονοπωλιακών διαδικασιών της, η Google αποφάσισε πρόσφατα να αλλάξει τους όρους των οικείων συμβάσεων AdSense με τους άμεσους εταίρους προκειμένου να τους δώσει μεγαλύτερη ελευθερία να αναρτούν ανταγωνιστικές διαφημίσεις αναζήτησης. 

Η Google και η Alphabet έχουν στη διάθεσή τους 10 εβδομάδες για να απαντήσουν στην κοινοποίηση αιτιάσεων.

Η ιστορία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ναυαρχίδα των προϊόντων της Google είναι η γενική αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Αυτή παρέχει αποτελέσματα αναζήτησης στους καταναλωτές, στα οποία περιλαμβάνονται και σχετικές πληρωμένες καταχωρήσεις, δηλαδή διαφημίσεις που απαντούν σε αιτήματα αναζήτησης.

Σημαντικό μέρος των εσόδων της Google προέρχεται από διαφημίσεις αναζήτησης. Συνεπώς, η Google έχει συμφέρον να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των χρηστών που βλέπουν τις διαφημίσεις που τοποθετεί, είτε στις δικούς της ιστοτόπους ή σε ιστοτόπους τρίτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή γενικών υπηρεσιών αναζήτησης στο Διαδίκτυο, καθώς και στην τοποθέτηση διαφημίσεων αναζήτησης σε ιστοτόπους τρίτων μερών σε ολόκληρο τον ΕΟΧ, με μερίδιο αγοράς άνω του 90% και 80%, αντίστοιχα.

Η δεσπόζουσα θέση δεν αποτελεί, αφ’ εαυτής, πρόβλημα σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ. Ωστόσο, οι εταιρείες με δεσπόζουσα θέση έχουν την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε κατάχρηση της ισχυρής θέσης τους στην αγορά περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, είτε στην αγορά στην οποία κατέχουν δεσπόζουσα θέση είτε σε γειτονικές αγορές.

Η Επιτροπή είχε κινήσει τον Νοέμβριο του 2010 διαδικασία με αντικείμενο την ευνοϊκή μεταχείριση από τη Google της δικής της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών, καθώς και τους περιορισμούς που έθετε όσον αφορά τη δυνατότητα ορισμένων δικτυακών τόπων τρίτων μερών να εμφανίζουν διαφημίσεις αναζήτησης των ανταγωνιστών της Google.

Η «προκαταρκτική» άποψη της Επιτροπής είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκει η Google να μεγιστοποιήσει την κυκλοφορία στους δικούς της δικτυακούς τόπους και να περιορίσει τη δυνατότητα των ανταγωνιστών της να τοποθετούν διαφημίσεις αναζήτησης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών γίνεται κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει επίσης επί του παρόντος κινήσει νομικές διαδικασίες και θα συνεχίσει να ερευνά την ευνοϊκή μεταχείριση από τη Google, στα γενικά της αποτελέσματα αναζήτησης, των άλλων οικείων εξειδικευμένων υπηρεσιών αναζήτησης, ενώ έχει εκφράσει τις ανησυχίες της όσον αφορά την αντιγραφή διαδικτυακού περιεχομένου ανταγωνιστών της (γνωστή ως «ξεπατίκωμα»), και τους αδικαιολόγητους περιορισμούς που επιβάλλονται στους διαφημιστές.

Οι νέες κοινοποιήσεις αιτιάσεων δεν σχετίζονται με μια ακόμα αντιμονοπωλιακή έρευνα της Επιτροπής που εμπλέκει την Google. Αυτή αφορά το λειτουργικό σύστημα Android της Google και ορισμένες κινητές εφαρμογές. Εν προκειμένω, τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στη Google και στην Alphabet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*