ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ

Το %  ποσοστό του όγκου των ερυθρών αιμοσφαρίων (ερυθρκυττάρων) στο συνολικό όγκο του αίματος.

Φυσιλογικές τιμές :

– Aνδρες : 40-54 %

– Γυναίκες : 36-48 % 

Aυξημένες τιμές παρατηρούνται:

  1. στην αιμοσυμπύκνωση = αφυδάτωση (π.χ σε πυρετό) , καταπληξία ( shock )

  2. στην δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση ( πχ. στους καπνιστές , διαβίωση σε υψόμετρο )

  3. στην αληθή πολυκυτταραιμία .

Ελαττωμένες τιμές παρατηρούνται:

  1. στις αναιμίες

  2. στην αιμοαραίωση ( κατακράτηση υγρών,οιδήματα)

  3. Λοιμώξεις

  4. στις περισσότερες αιματολογικές παθήσεις

  5. σε παθήσεις των νεφρών

  6. ιδιοσυστατικά ( χωρίς κανένα παθολογικό εύρημα , συνήθως κληρονομικό )

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Hb )

Η αιμοσφαιρίνη βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει το οξυγόνο απο τους πνεύμονες στους ιστούς , ενώ μεταφέρει το διοξύδιο του άνθρακα αντίστροφα στην διαδρομή αυτή.

Φυσιολογικές  τιμές :
– Ανδρες : 13,5 – 17,5 g/dL

– Γυναίκες : 11,5-15,5 g/dL

Ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη σημαίνει αναιμία,ενώ αυξημένες τιμές σημαίνουν δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση ( σπάνια αληθή πολυκυτταραιμία ). Ψευδώς ελαττωμένη μπορεί να βρεθεί σε ατελή μίξη του δείγματος του αίματος με το αντιπηκτικό ή αιμοληψία απο φλέβα που χορηγείται ορός.