Saturday , July 30 2016
Breaking News
Home / ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ eHEALTH

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ eHEALTH

Η αλματώδης  πρόοδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών  αφήνει το στίγμα της σε πληθώρα τομέων της επιστήμης, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η ιατρική. Καθημερινά, εισβάλλουν στη ζωή μας πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες σε ένα μεγάλο ποσοστό αφορούν στην ιατρική  με τη μορφή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων ασθενειών και την εξεύρεση σύγχρονων μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης. Σε αυτές τις καινοτομίες συγκαταλέγονται τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, βοηθώντας στην αποτελεσματική και λειτουργική αρχειοθέτηση των ιατρικού ιστορικού των ασθενών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας, στο οποίο ο πολίτης θα είναι ο επωφελούμενος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Επιπρόσθετος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση (on line). Υποστηρίζονται υπηρεσίες που αφορούν σε: πληροφορίες υγιεινής ζωής, πρόληψη ασθενειών, ανάπτυξη συστημάτων  τηλε-συμβουλευτικής, ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης, παραπομπής και επιστροφής των ιατρικών εξόδων.

Συνοπτικά, ο όρος “ηλεκτρονική υγεία” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και  διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. Δηλαδή,  τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή, μια εξελισσόμενη ιδέα με πρωταρχικό σκοπό τη μακροπρόθεσμη συλλογή πληροφοριών υγείας για τους ασθενείς.

Το δικαίωμα του ασθενούς για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών του δεδομένων δεν αποδυναμώνεται, εξαιτίας της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Αντίθετα, ο καθορισμός ηθικών και νομικών διαδικασιών και κριτηρίων, όσον αφορά στην ηλεκτρονική καταχώρηση, επεξεργασία και διακίνηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών σε πιθανούς χρήστες ή διαχειριστές δεδομένων υγείας καθίσταται απαραίτητος.

Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των πληροφοριών που σχετίζονται  με την ιατρική περίθαλψη του ασθενή έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού εργαστηριακών και παραϊατρικών εξετάσεων στα αρχεία των ασθενών. Επιπρόσθετα, τα καθήκοντα των ιατρών και νοσηλευτών αυξάνονται συνεχώς και η ανάγκη για διασφάλιση των ιατρικών αρχείων ασθενών γίνεται περισσότερο επιτακτική.

Οι κλασσικοί ιατρικοί φάκελοι ασθενών που βασίζονται στην καταγραφή των δεδομένων του ασθενή σε χαρτί αδυνατούν να «συγκρατούν» το μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα το αρχείο να γίνεται ογκώδες, να χάνονται δεδομένα και γενικά να μην υπάρχει χρονική συσχέτιση των διαφόρων εξετάσεων με το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Έτσι, προκύπτει έντονα η ανάγκη της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενή, όπου θα περιλαμβάνει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες της ιατρικής αναφοράς με αποτελεσματικό τρόπο και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με σκοπό την παροχή ποιοτικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ασθενή.

Η δημιουργία του ehealthcyprus.com από την Εταιρεία Εarth International Medical Health Services, προσφέροντας όλες τις παραπάνω δυνατότητες, έχει ως στόχο την στήριξη και προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας για  καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε πολίτη με σημείο αναφοράς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τρόπος Λειτουργίας του συστήματος

 Με την εγγραφή κάθε ενδιαφερομένου και τη λήψη ατομικού κωδικού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, αυτόματα δημιουργείται  ένας φάκελος στον οποίον καταχωρείται όλο το ιατρικό ιστορικό του. Με αυτόν τον μοναδικό κωδικό μπορεί να έχει πρόσβαση στο φάκελο  ο ιατρός  -κατόπιν συγκατάθεσης του ασθενή. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, που ασχολείται με την περίθαλψη του ενδιαφερομένου ατόμου. Επίσης, δια μέσου του ιατρικού φακέλου οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, καταγραφή  πορείας ασθενούς κ.λπ. έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις στην πρόληψη και διάγνωση των ασθενειών. Ο κωδικός αυτός μπορεί να αλλάξει,  όποτε επιθυμεί ο δικαιούχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο του ιατρικού του ιστορικού.

Κατά την περίθαλψη του ασθενή, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το σημείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει ο δικαιούχος πρόσβασης, ώστε να αποκτά πλήρη εικόνα της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου. Μέσα στον ιατρικό φάκελο καταγράφονται απόψεις σχετικά με την ασθένεια του ατόμου και την πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του.

Με την ολοκλήρωση της ιατρικής περίθαλψης ενός ασθενή, ο ιατρικός φάκελος ενημερώνεται με τα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιατρικό φάκελο δύνανται να έχουν μελλοντική χρήση, είτε για τη θεραπεία του ασθενή, είτε για ερευνητικούς σκοπούς, κατόπιν της συγκατάθεσης από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο.

 Η λειτουργία του προγράμματος  αυτού έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι για να λάβει χώρα η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενή, θα πρέπει, αυστηρά, να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση από τον ίδιον. Η συγκατάθεση του ασθενή, με βάση την οδηγία θα πρέπει να είναι «ελεύθερη», «ρητή» και «εν πλήρη επιγνώσει».

Από την ιστοσελίδα http://www.ehealthcyprus.com οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για νέες ιατρικές επιστημονικές εξελίξεις, αναφορά σε ασθένειες, ιατρικές έρευνες, ερμηνεία ιατρικών εξετάσεων, θέματα διασφάλισης ποιότητας διαγνωστικών εργαστηρίων, εφημερεύοντα φαρμακεία και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Όταν ένας πολίτης γίνει μέλος του ehealthcyprusλαμβάνει μια κάρτα με μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Κατόπιν τούτου, είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταχώρηση του ιατρικού ιστορικού του.(Tο κόστος της κάρτας είναι 75.00 ευρώ και η χρονιαία ανανέωση 30.00 ευρώ ).

Τα μέλη ενημερώνονται με την μορφή αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις ιατρικές ειδήσεις.

Υπάρχει διαθεσιμότητα κινητής μονάδας αιμοληψίας, χωρίς καμία επιβάρυνση, όταν ο ασθενής είναι κλινήρης. Επιπλέον, υπάρχει ευχέρεια ειδοποίησης ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 24/7.

Με την εγγραφή νέου μέλους η εταιρεία έχει εξασφαλίσει από το κλινικό εργαστήριο Α.Τ.Chr.Genesis ΛΤΔ (Διαπιστευμένο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 αρ. πιστοποιητικού 319-3) δωρεάν αναλύσεις (Σάκχαρο, χοληστερόλη, Blood Group Rh (ομάδα αίματος με ειδική κάρτα για το πορτοφόλι με τα στοιχεία του ατόμου και την Ομάδα αίματος). Επιπλέον, παρέχεται διακανονισμός Ραντεβού με τον ιατρό που επιθυμούν τα μέλη.

Ο ιατρικός κόσμος έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε: θέματα διασφάλισης της ποιότητας των διαγνωστικών εργαστηρίων, διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, εντός και εκτός Κύπρου.

Όραμά μας είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα σύστημα μέσα από το οποίο θα παρέχονται, όσο το δυνατόν περισσότερες ιατρικές πληροφορίες. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, γιατί αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα μας.

Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας στις συνήθειες των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και γενικότερα όλων των πολιτών.

Το όλο σύστημα έχει σχεδιαστεί με αυστηρά πρωτόκολλα  ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*