Τσιμπήματα Εντόμων

Τσιμπήματα Εντόμων

Τα έντομα αποτελούν το 75% του συνόλου του ζωικού βασιλείου και διακρίνονται στα κολεόπτερα (σκαθάρια), στα λεπιδόπτερα (πεταλούδες), στα υμενόπτερα (μέλισσες), και στα δίπτερα (μύγες). Σε πολλές χώρες της υφη...
images (59)

Τροχαία Ατυχήματα

Ως τροχαία ατυχήματα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα ατυχήματα, τα οποία προκαλούνται από κινούμενο όχημα λόγω απροσεξίας. Μπορεί να αφορούν τόσο πεζούς όσο και επιβάτες του οχήματος. Υπεύθυνοι παράγοντες για το ...
Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης

Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης

Η σπονδυλική στήλη (κοινώς ραχοκοκκαλιά), ευρίσκεται κατά το οπίσθιο και μέσο επίπεδο του σώματος, αποτελώντας τον κύριο στηρικτικό του άξονα. Αποτελείται από 32 βραχέα οστά, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, ...
Τραυματισμοί Κεφαλής

Τραυματισμοί Κεφαλής

Οι τραυματισμοί της κεφαλής (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις), μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α.  Απλές δερματικές βλάβες. •    Αιμάτωμα. Είναι αποτέλεσμα της κακώσεως. Πρόκειται για αιμορραγικ...
τραύματα Ανοικτά

Τραυματισμοί

Λέγοντας κάκωση, εννοούμε την πρόκληση βλαβών σε κάποιο όργανο ή ιστό του σώματος, ως αποτέλεσμα της επιδράσεως εξωτερικών βλαπτικών αιτίων. Τα εξωτερικά βλαπτικά αίτια, μπορεί να είναι μηχανικά, χημικά, θερμικ...
Πυρετός

Πυρετός

Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τα φυσιολογικά όρια, χαρακτηρίζεται ως πυρετός. Τα όρια φυσιολογικής θερμοκρασίας, έχουν θεσπισθεί με βάση το σημείο του σώματος στο οποίο μετράται η θερμοκρασία ...
Πνιγμός

Πνιγμός

Πνιγμός, είναι η ασφυξία που προκαλείται, από την είσοδο θαλασσινού ή γλυκού νερού, ή οποιουδήποτε άλλου υγρού στους πνεύμονες. Εάν σε περίπτωση εμέτου, εισχωρήσει υγρό γαστρικό περιεχόμενο στους πνεύμονες, γί...
Λιποθυμία

Λιποθυμία

Λέγοντας λιποθυμία, εννοούμε την προσωρινή απώλεια συνειδήσεως. Είναι ένα σχετικά σύνηθες σύμβαμα, το οποίο προκαλείται από ποικιλία νοσημάτων, τα οποία κυμαίνονται από απλές λειτουργικές διαταραχές, έως σοβαρ...
article placeholder

Κατάγματα

Ως κάταγμα, αναφέρεται η λύση της συνεχείας (διάσπαση) ενός οστού, εξ αιτίας της επιδράσεως μιάς ισχυρής εξωτερικής δύναμης.   Στους ηλικιωμένους, τα οστά των οποίων είναι πιο εύθραυστα, είναι δυνατό να συμβεί...
article placeholder

Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή (αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς και της αναπνοής), μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες. Οι κυριότερες είναι: •    Στεφανιαία νόσος και Έμφραγμα του μυοκαρδίου •    ...
article placeholder

Θερμοπληξία

O άνθρωπος έχει την ιδιότητα της ομοιοθερμίας, δηλαδή διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με μηχανισμούς που συντονίζονται από το θερμορυθμιστ...
article placeholder

Ηλεκτροπληξία

O κίνδυνος για την πρόκληση βλαβών από ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται με ρυθμό ανάλογο της αύξησης της χρησιμοποίησης ηλεκτρικών συσκευών. Λαμβάνοντας κατά νου το σύγχρονο τρόπο ζωής στενά συνυφασμένο με τα πολυάριθ...