Διεύθυνση : Χρυσάνθου Επισκόπου Πάφου 2

3022 Λεμεσός

Τηλ.: 25828800- 99469827

Φαξ.: 25350888

Email: [email protected]