efn1Με ανοικτή επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Νοσηλευτών (EFN) συνιστά να αναπτύξει τα ταμεία κοινωνικής συνοχής για την υποστήριξη των αναγκών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να καταστεί ο προγραμματισμός και η πρόβλεψη ένα πραγματικά χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο παρά απλά μια θεωρία, με διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες (προσόντα και απασχόληση) ακόμα και σε περιόδους λιτότητα.

Αναφέρει στην επιστολή της:

«Αναγνώριση της ανάγκης ισότητας για τις μαίες και νοσηλευτές στην

Κύπρο

Σας γράφουμε σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης σας να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο Τομέα Υγείας, σε σχέση με το αιτήμα των νοσηλευτών και μαιών για ισότιμη αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει συγκεκριμένους μισθούς στους απόφοιτους πανεπιστημίου, ως επίσης ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες αγωνίζονται να επιβιώσουν σε άσχημες επαγγελματικές συνθήκες που είναι απαράδεκτες για το 2016. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε επαγγελματικό στρες και επαγγελματική εξουθένωση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και την ασφάλεια υγείας σε ευρωπαίους πολίτες.

Έχουμε επίγνωση της οικονομικής κρίσης στην όμορφη χώρα σας, αλλά και τις συστάσεις της Τρόικας όσον αφορά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο. Περεταίρω γνωρίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για νοικοκύρεμα των οικονομικών που προχώρησε σε μείωση των μισθών των νοσηλευτών και μαιών όπως επίσης και άλλα μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Νοσηλευτών (EFN) αναμένει ότι οι νοσηλευτές μέλη της και μη, θα έχουν ικανοποιητικές απολαβές και αποδεκτές συνθήκες εργασίας. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκώς στελεχωμένα νοσηλευτήρια, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ανάλογη αντιμισθία συγκρίσιμη με τους υπόλοιπους επαγγελματίες.

Ως εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές έχουν κάθε δικαίωμα να συνδικαλίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους[1]. Πιστεύουμε ότι η απεργία από την πλειοψηφία των νοσηλευτών στην Κύπρο οφείλεται στο γεγονός ότι η κυπριακή κυβέρνηση αρνείται να τους αμείβει όπως όλους τους δημόσιους λειτουργούς που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα και των οποίων η θέση το απαιτεί.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι  στους νοσηλευτές και τις μαίες της Κύπρου και καλούμε την Κυπριακή Δημοκρατία να τιμήσει τις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν μέσα από τις αρχές της ισότητας στην εθνική νομοθεσία και τις  ευρωπαϊκές οδηγίες [2] [3]

Εκ μέρους του EFN, που εκπροσωπεί 3 εκατομμύρια μέλη νοσηλευτές στην Ευρώπη, σας προτρέπουμε να αναθεωρήσετε τη θέση της κυβέρνησης σας όπως αυτή εκφράζεται από τον υπουργό οικονομικών και τον υπουργό υγείας.

Ζητάμε όπως πριν η κυβέρνηση σας πάρει οποιαδήποτε μέτρα προς μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας να αναγνωρίσει το δικαίωμα των νοσηλευτών και των μαιών για αμοιβή σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχουν και να προσέλθει σε ολοκληρωμένο διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφορικά με το θέμα.

Ως εκ τούτου καλούμε την κυβέρνηση σας να λάβει μέτρα για διόρθωση:

  • Των συνεπειών από τις αποκοπές και το πάγωμα των μισθών των νοσηλευτών και μαιών.
  • Τη φθίνουσα πορεία στις προσλήψεις που έχουν συνέπεια τη μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και την ασφάλεια των ασθενών. Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους νοσηλευτές να εργάζονται σκληρότερα από ό,τι πριν ώστε να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας, ενώ καλούνται να παράσχουν “περισσότερα για λιγότερα”.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υγεία και η παραγωγικότητα συμβαδίζουν και εισηγούμαστε ότι η επένδυση στην υγεία του λαού σας παρέχει ακόμα ένα πόρο για ώθηση της κυπριακής οικονομίας προς την άνοδο και έξοδο από την ύφεση.

Οι νοσηλευτές και μαίες αποτελούν ζωτικό πόρο χωρίς τον οποίο κάθε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης θα αποτύχει. Σας προτρέπουμε να μην προβείτε σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επαγγελματική εξουθένωση, λιγότερη παραγωγικότητα και επιδείνωση της ήδη δύσκολης κατάστασης.

Επίσης, το EFN θα ενημερώσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το τι συμβαίνει στην Κύπρο για το επάγγελμά μας ώστε να υπάρξει αύξηση της πολιτικής προσοχής για το σημαντικό ρόλο και τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών και μαιών, των γυναικών, στο σύστημα υγείας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να αναπτύξετε τα ταμεία κοινωνικής συνοχής για την υποστήριξη των αναγκών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να καταστεί ο προγραμματισμός και η πρόβλεψη ένα πραγματικά χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο παρά απλά μια θεωρία, με διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες (προσόντα και απασχόληση) ακόμα και σε περιόδους λιτότητας.

Με εκτίμηση,

Paul De Raeve

Γενικός Γραμματέας EFN»

Leave a Reply

Your email address will not be published.