Στην κλιμάκωση των μέτρων προχωρούν οι νοσηλευτές της ΠΑΣΥΝΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες , η ΠΑΣΥΝΟ απέρριψε την πρόταση του υπουργού Υγείας, Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος συζητά αναβάθμιση των νοσηλευτών μόνο στο πλαίσιο της αυτονόμησης, κάτι το οποίο απορρίπτουν οι νοσηλευτές.

Στις σημερινές  επαρχιακές συνελεύσεις η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΝΟ απέρριψε την πρόταση του υπουργού Υγείας παρά το γεγονός ότι η συντεχνία είχε εντοπίσει και θετικά στοιχεία σε αυτήν. Στα θετικά στοιχεία αναφέρεται ότι τίθεται χρονοδιάγραμμα και ότι η συζήτηση θα ήταν εφ’ όλης της ύλης.

Μεγάλη διαφορά υπάρχει στο θέμα της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων, αφού το μεν υπουργείο Υγείας επιμένει όπως όλα τα ζητήματα συζητηθούν εντός του πλαισίου της αυτονόμησης και οι δε νοσηλευτές επιμένουν όπως η συζήτηση γίνει εκτός του πλαισίου αυτού.

απεργια3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.